Khóa Huấn luyện Chứng đạo Sâu rộng

KHÓA HUẤN LUYỆN CHỨNG ĐẠO SÂU RỘNG HOUSTON 2014
_______________________________________________


KHÓA HUẤN LUYỆN CHỨNG ĐẠO SÂU RỘNG HOUSTON 2013


Hình ảnh các học viên xem thêm ...
________________________________________________

KHÓA HUẤN LUYỆN CHỨNG ĐẠO SÂU RỘNG HOUSTON 2012


Khóa Huấn luyện Chứng đạo Sâu rộng được tổ chức tại nhà thờ Hội thánh Lời Chúa từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 12 năm 2012. Có 30 học viên từ 6 Hội thánh ở tại Hoa kỳ và Canada.

Trong khóa huấn luyện các học viên được huấn luyện về chứng đạo và đi thực hành tại các chợ Việt nam và mall để áp dụng những điều mình đã học được trong khóa học.

Các học viên được nghe giảng bồi linh trong ngày khai giảng, bế giảng, và giờ tĩnh nguyện mỗi buổi sáng. Xem thêm ...

No comments:

Post a Comment